Arv og donation

Vil du betænke den Flyvehistoriske Fond ?


Dansk Flyvning har givet store oplevelser til rigtig mange. Måske stod du i Kastrup Lufthavn da de danske atlanterhavsflyvere Højriis og Hillig landede i "LIberty", det store RAF flyvestævne i Kastrup i 1945 eller måske husker du KZ og Veteranflyrallyet hvor F-16 fløj formation med Tiger Moth. 


Dansk Flyvning har også været rammen om et langt og begivenhedsrigt arbejdsliv for rigtig mange danskere.  Det kan være Kløvermarken eller Orlogsværftets værksteder i flyvningns barndom, Det Danske Luftfartsselskab (DDL) og SAS og mange af de selskaber som startede charterflyvningen i Danmark og åbnede verden for danskerne. 


Det kan også være Flyvevåbnet, og de mange spændende opgaver og operationer der genem årene har været en krumtap i Danmarks og rigsfællesskabets sikkerhed, 


Måske har du været med på rejsen - er taknemlig for de muliheder dansk flyvning har betydet for dit liv - og har lyst til at støtte bevaring og formidling af dansk flyvnings stolte historie for kommende generationer gennem arv eller donation.


Bistand til oprettelse af testamente

For at gøre det let at støtte Den Flyvehistoriske Fond gennem donation af arv har fonden indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, så du enkelt og gratis kan oprette et testamente. Testamentet bliver gratis, når du vælger at donere noget eller hele din arv til Den Flyvehistoriske Fond.

.

Testamentet oprettes ved at svare på en række spørgsmål online. Når alle spørgsmål er besvaret, sendes dokumentet straks til dig pr. e-mail. Herefter printes testamentet og skrives under. Hvis du har spørgsmål til oprettelsen af dokumentet, kan Dokument 24 kontaktes for gratis råd og vejledning. Du kan også altid kontakte fonden.


Fritaget for boafgift

Den Flyvehistoriske Fond i følge boafgiftsloven fritaget fra at betale arveafgift til staten. Det vil sige, at hvis du vælger at testamentere en del af din formue til Den Flyvehistoriske Fond vil midlerne gå direkte til formålet uden nogen beskatning. Enhver, der er myndig, kan oprette testamente.


Indbetaling til Den Flyvehistoriske Fond

Bidrag der indbetales til Den Flyvehistoriske Fond i Sydbank på reg. 8077 konto 0001033935 indgår i fondskapitalen og afkastet bruges til donationer. Arv indsættes sædvanligvis på denne konto og bidrager til et større fremtidigt afkast som kan bruges til at støte projekter.


Bidrag der indbetales til Sydbank på reg. 8077 konto 0001033943 anvendes direkte til støtte af projekter.