Forside

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

KZ-VII - OY-ATI (Foto: Aeronautisk Center Avedøre (AAA)

Den Flyvehistoriske Fond


Fonden er stiftet af Foreningen Flyvemuseets Venner på generalforsamlingen den 11. april 2013, med det formål at støtte "velgørende og almennyttige formål iøvrigt, herunder navnlig yde støtte til flyvemuseale formål, såsom indsamling, bevaring og restaurering, samt dokumentation og formidling".Støttede projekter


Fonden har eksempelvis støttet en række bogudgivelser, der er med til at fastholde og dokumentere Danmarks flyvehistorie for eftertiden. Det Fonden har støttet udgivelsen af cand.mag. Mogens Jensens bog "Zepelinbasen i Tønder" med 10.000 kroner og senest Ole Steen Hansens "Danmarks Flyvehistorie" med 35.000 kroner. 

Vil du hjælpe ?


Du kan støtte fondens formål, ved at betænke fonden testamentarisk eller med gaver. Fonden bistår gerne med juridisk bistand til udformning af testamente. Bidrag kan gives til reg. 8077 konto 1033943 i Sydbank