Hjem

Den Flyvehistoriske Fond

KZ-VII - OY-ATI (Foto: Aeronautisk Center Avedøre (AAA)

Den Flyvehistoriske Fond

 

Fonden er stiftet af Foreningen Flyvemuseets Venner på generalforsamlingen den 11. april 2013, med det formål at støtte "velgørende og almennyttige formål iøvrigt, herunder navnlig yde støtte til flyvemuseale formål, såsom indsamling, bevaring og restaurering, samt dokumentation og formidling".

 

 

Støttede projekter

 

Fonden er under etablering og har endnu ikke bevilget støtte.

 

Når fonden er endeligt registreret og har holdt sit første bestyrelsesmøde, vil information om procedurer for ansøgning om støtte blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Vil du hjælpe ?

 

Du kan støtte fondens formål, ved at betænke fonden testamentarisk eller med gaver. Fonden bistår gerne med juridisk bistand til udformning af testamente.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED