Hjem

Den Flyvehistoriske Fond

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

KZ-VII - OY-ATI (Foto: Aeronautisk Center Avedøre (AAA)

Den Flyvehistoriske Fond


Fonden er stiftet af Foreningen Flyvemuseets Venner på generalforsamlingen den 11. april 2013, med det formål at støtte "velgørende og almennyttige formål iøvrigt, herunder navnlig yde støtte til flyvemuseale formål, såsom indsamling, bevaring og restaurering, samt dokumentation og formidling".Støttede projekter


Fonden har støttet sit første projekt med 20.000,- kroner, som muligør opstilling og bevaring af en betydningsfuld fly-bogsamling hos Kongelig Dansk Aeroklub. Bogsamlingen er opstillet og registreret af to kapaciteter, tidligere mangeårig redaktør af FLYV Knud Larsen og redaktøren af Flyvehistorisk Tidsskrift Carsten Jørgrensen.

Vil du hjælpe ?


Du kan støtte fondens formål, ved at betænke fonden testamentarisk eller med gaver. Fonden bistår gerne med juridisk bistand til udformning af testamente. Bidrag kan gives til reg. 8077 konto 1033943 i Sydbank